ON Semiconductor APLIKAČNÝ INŽINIER JUNIOR in Piestany, Saskatchewan

Náplň práce

Úlohou aplikačného inžiniera juniora je podpora ON Semiconductor produktov a ich úspešné za-dizajnovanie v cieľových aplikáciách. Jeho hlavným zameraním je návrh konkurencie-schopných hardvérových a softvérových systémových riešení smerom ku našim zákazníkom s použitím ON Semiconductor produktov. Aplikačný inžinier poskytuje aplikačnú podporu pri definícii nových produktov v spolupráci s inými oddeleniami v rámci korporácie. Zabezpečuje, aby produkt / systémové riešenie spĺňalo požiadavky špecifikácie.

Kľúčové aktivity / úlohy

 • Vývoj systémových aplikácií (koncept, hardvér, PCB)

 • Oblasť zamerania: IoT a power manažment (napájacie zdroje a IoT riešenia s ON Semiconductor komponentami)

 • Vývoj referenčných dizajnov, produktových kitov a špecifických diem s použitím ON Semiconductor komponentov

 • Definícia testov a testovacieho setupu pre špecifické aplikácie a systémové riešenia

 • Podpora a vytváranie aplikačných poznámok a kompletnej technickej dokumentácie, prezentácií k produktom

Požadované schopnosti

 • VŠ vzdelanie, oblasť: elektronika, softvér, hardvér so skúsenosťami so sytémovým návrhom

 • Skúsenosť s programovaním mikrokontrolerov (ARM core výhodou), návrh schém a plošných spojov (PCB), simulácie elektrických obvodov, znalosť mechanického dizajnu výhodou (3D modeling), manuálna zručnosť

 • PCB dizajnové nástroje:

 • Altium designer

 • Eagle / Cadence Allegro (výhodou)

 • Nástroje pre mechanické modelovanie:

 • Free CAD

 • AutoCAD/ Inventor

 • Simulačné nástroje:

 • Simetrix / Simplis

 • Cadence / OrCAD (výhodou)

 • Programátorské schopnosti:

 • Základy programovania uC v jazyku C, C ,

 • znalosť periférií (I2C, SPI, UART, CAN, LIN),

 • Aktívne počúvanie, analytické myslenie

 • Anglický jazyk – aktívne slovom a písmom

 • Kandidát musí byť iniciatívny, motivovaný, pripravený pre ďalšie vzdelávanie

 • Pokročilá znalosť MS OFFICE applications, Outlook, Internet Explorer,

Job: Engineering

Title: APLIKAČNÝ INŽINIER JUNIOR

Location: SK-SK-Piestany

Requisition ID: 1803801

ON Semiconductor is an Equal Employment Opportunity Employer and prohibits discrimination on the basis of age, race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, citizenship, protected veteran status, disability status, or any other federal, state or local protected classes. ON is committed to providing equal employment opportunity to qualified individuals, regardless of protect class status.